Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2015;28(4):377-381
Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirmesi
G Özyurt, B Güller, B Baykara, Ö Gencer, A Özbek
Nevşehir Devlet Hastanesi, Nevşehir
Çocuk cinsel istismarı; çocuğun bir yetişkin veya yaşça büyük bir kişi tarafından cinsel uyarı amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Aile içi cinsel ilişkinin (ensest) “özellikle de çocuğa yönelik olanın” tüm inanç sistemlerinde ve toplumlarda yasaklanmış olması nedeniyle çocuğun cinsel istismarı, istismarlar içerisinde en zor saptanabilendir. Genital herpes, prepubertal dönemde cinsel istismar bulgusu olabileceğinden mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Yetişkinlerde cinsel yolla bulaş fazla olmasına rağmen özellikle 5 yaşın altındaki olgularda anogenital herpesin cinsel olmayan yolla da bulaşabildiği bildirilmektedir. Genital herpesin olası cinsel olmayan bulaş yolları; otoinokulasyon, alt bezleme sırasında bakım veren erişkinden parmak teması ile bulaş, çocukların birbirine elle teması, enfekte nesnelerle bulaş (tabak, çatal, elbise vb.) olarak bildirilmektedir. Cinsel istismarı değerlendirmede yardımcı olan kılavuzlar, pediyatrik genital herpes olgularının cinsel istismar yönünden nasıl ele alınması gerektiği konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu konuda daha fazla kanıta gereksinim vardır. Bu sunumda anogenital herpes nedeniyle acil servise başvuran 2 yaş 3 aylık bir kız olguda cinsel istismar açısından değerlendirilme süreci sunulmuştur.
Assessment for sexual abuse in a case presenting with genital herpes
Child sexual abuse is defined as the use of a child by an adult or a significantly older person for the purpose of sexual stimulation. Sexual relations within the family (incest) “particularly involving children” is prohibited in all faiths and societies; hence, incestuous child sexual abuse is the form of abuse most difficult to determine. Prepubertal genital herpes is a presentation that definitely needs to be assessed as a potential indication for sexual abuse. Even though in adults transmission is often by sexual route, it has been pointed out that especially in cases below the age of 5 years, anogenital herpes can be transmitted by non-sexual mechanisms. As paths for a possible non-sexual transmission of genital herpes, autoinoculation, finger contact by an adult changing nappies leading to infection, hand contact between children, or transmission via infected objects (plate, fork, garments, etc.) have been reported. Guidelines helping in the assessment of sexual abuse are insufficient regarding the question how the issue should be confronted in pediatric cases of genital herpes. More evidence is required to solve this problem. In our presentation, we discuss the process of assessment for sexual abuse in the case of a girl aged 2 years 3 months presenting to the emergency department with anogenital herpes.