Dergi Ara >>
Editörden
1. Alkol kullanım bozukluğunda farmakolojik tedavi seçenekleri
C Evren, M Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):288-300
TAM METİN
Araştırma
2. Psikiyatrik acil serviste görülen davranım bozukluğu olan ergenler için hastaneye yatma olası öngörücüleri
C Mutlu, M Özdemir, Ö Yorbık, AG Kılıçoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):301-308
ÖZET
TAM METİN
3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
A Dayı, G Güleç, F Mutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):309-318
ÖZET
TAM METİN
4. Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat yanıtı ile ilişkili faktörler: Retrospektif bir çalışma
GN Say, K Karabekiroğlu, M Yüce
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):319-327
ÖZET
TAM METİN
5. İnfertil çiftlerde cinsiyete göre algılanan sosyal destekle anksiyete ve depresif belirtilerin ilişkisi
S Aldemir, A Eser, NÖ Turhan, E Dalbudak, M Topçu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):328-336
ÖZET
TAM METİN
6. Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu’nun (BAPİNT) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirliği
K Ögel, F Karadağ, D Satgan, C Koç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):337-343
ÖZET
TAM METİN
7. İstanbul’da 10. sınıf öğrencileri arasında şiddet ile ilgili psikolojik belirtiler ve şiddetin içselleştirme ve yansıtma sorunları ile ilişkisi
C Evren, E Dalbudak, B Evren, M Bozkurt, AÇ Demirci, G Umut, Y Can
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):344-355
ÖZET
TAM METİN
8. Tek ve ikili duygudurum dengeleyici ile koruma altındaki iki uçlu bozukluk tip 1 tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması
FD Yılmaz, KF Yavuz, K Altınbaş, DY Lordoğlu, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):356-361
ÖZET
TAM METİN
9. Duchenne muskuler distrofisi tanısı olan çocukların yaşam ve uyku kaliteleri ile annelerinin anksiyete düzeyi: Bir olgu kontrol çalışması
G Özyurt, E Bayram, P Karaoglu, SH Kurul, U Yis
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):362-368
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Romatoid artriti olan kadın hastada hidroksiklorokin kullanımına bağlı gelişen akut psikotik bozukluk: Olgu sunumu
E Altıntaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):369-373
ÖZET
TAM METİN
11. Venlafaksin kullanımına bağlı akut distoni: Olgu sunumu
İ Sönmez, F Köşger
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):374-376
ÖZET
TAM METİN
12. Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirmesi
G Özyurt, B Güller, B Baykara, Ö Gencer, A Özbek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):377-381
ÖZET
TAM METİN
13. Erişkin asperger sendromu: olgu sunumu
F Köşger, S Sevil, Z Subaşı, C Kaptanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):382-386
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Deli bal ile intihar girişimi: olgu sunumu
E Akıncı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(4):387-387
TAM METİN