Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):142-144
Kappa testi
S Kılıç
GATA, Ankara
Kappa katsayısı kategorik maddelerin değerlendirilmesinde iki gözlemci arasındaki uyumu ölçen istatistiktir. Kappa testi gözlemciler arasındaki uyumun şans eseri olabileceğini de dikkate aldığı için, iki gözlemci arasındaki yüzde orantı olarak bulunan uyumdan daha güçlü bir sonuç olarak değerlendirilir. “Cohen’in kappa katsayısı” sadece iki gözlemci arasındaki uyumu ele alırken, uyumun ölçüldüğü gözlemci sayısı ikiden fazla ise “Fleiss’in kappa katsayısı” kullanılır. ? (Kappa) -1 ile +1 arasında bir değer alabilir. Kappa değeri +1 olduğunda iki gözlemci arasında mükemmel uyum olduğunu gösterirken, -1 değeri iki gözlemci arasındaki uyumsuzluğun mükemmel olduğunu belirtir. Eğer kappa değeri 0 bulunursa, bu iki gözlemci arasındaki uyumun şansa bağlı olabilecek uyumdan farklı olmadığını belirtir.
Kappa test
Kappa coefficient is a statistic which measures inter-rater agreement for categorical items. It is generally thought to be a more robust measure than simple percent agreement calculation, since ? takes into account the agreement occurring by chance. Cohen’s kappa measures agreement between two raters only but Fleiss’ kappa is used when there are more than two raters. ? may have a value between -1 and +1. A value of kappa equal to +1 implies perfect agreement between the two raters, while that of -1 implies perfect disagreement. If kappa assumes the value 0, then this implies that there is no relationship between the ratings of the two observers, and any agreement or disagreement is due to chance alone.