Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3
Araştırma
1. İki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarının tedaviye katılımları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
G Bahar, HA Savaş, A Ünal, A Bahar
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):95-103
ÖZET
TAM METİN
2. Yatarak tedavi gören depresif bozukluk olgularında farmakoterapi tedavisine ek olarak grup davranış aktivasyon tedavisinin etkinliği
S Fereidooni, B Gharaei, B Birashk, A Sahraeian, SMD Hoseini
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):104-112
ÖZET
TAM METİN
3. Major depresyonda antidepresan tedaviye erken cevabın tedavi yanıtını yordayıcılığı
S Bulut, SD Bulut, E Ak, MCB Şengül
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):113-119
ÖZET
TAM METİN
4. Atorvastatin ve melatoninin psikoz modeli oluşturulmuş sıçanlar üzerine olan antipsikotik benzeri etkilerinin incelenemesi
V Solmaz, D Delibaş, S İnanır, O Erbaş
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):120-125
ÖZET
TAM METİN
5. Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ve major depresif bozukluk tanılı erişkin hastalarda bağlanma biçimlerinin karşılaştırılması: Kontrollü bir ön çalışma
E Özten, EA Tufan, GH Sayar, G Eryılmaz, D Aloğlu, S Işık
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):126-133
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Hipotiroidi ile ilişkili psikotik mani: Bir vaka sunumu
G Yontar, M Semiz, N Kuğu, O Doğan, Ö Kavakcı
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):134-137
ÖZET
TAM METİN
7. Psikotik belirtili manik hecme ile başvuran bir Fahr Hastalığı vakası
B Tıkır, E Göka
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):138-141
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Kappa testi
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(3):142-144
ÖZET
TAM METİN