Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2015;5(3):134-137
Hipotiroidi ile ilişkili psikotik mani: Bir vaka sunumu
G Yontar, M Semiz, N Kuğu, O Doğan, Ö Kavakcı
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Tiroit hormon anormallikleri çeşitli psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları ile ilişkili olabilir. Mani ve hipertiroidi arasındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen hipotiroidiye bağlı mani nadirdir. Bu yazıda total tiroidektomi sonrası tiroit yerine koyma tedavisine uymamaya bağlı hipotiroidi ile eş zamanlı olarak uyuyamama, sinirlilik, dini uğraşılarda artma, ses duyma ve görüntü görme, anlamsız ve çok konuşma, şüphecilik gibi psikotik mani belirtileri gösteren, tiroit hormonu yerine koyma tedavisi ve antipsikotik tedaviyle hızlı ve etkin biçimde düzelen bir bayan vaka sunulmaktadır. Sonuç olarak, özellikle ani başlangıç gösteren, özgeçmişinde ve/veya soy geçmişinde psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan vakalar başta olmak üzere yaşa bakılmaksızın tüm psikiyatrik vakalarda tiroit hormon bozuklukları araştırılmalıdır.
Psychotic mania associated with hypothyroidism: a case report
Thyroid hormone abnormalities may be associated with various psychotic disorders and mood disorders. A well-known relationship between mania and hyperthyroidism exists in the literature, whereas mania associated with hypothyroidism is rare. In this paper, we present a female patient diagnosed with hypothyroidism due to her noncompliance to thyroid hormone replacement therapy after total thyroidectomy and had comorbid psychotic mania with the symptoms including insomnia, irritability, increase in religious activities, visual and auditory hallucinations, and increased and aimless speech. The patient was effectively treated with the combination of thyroid hormone replacement therapy and antipsychotic treatment. In conclusion, regardless of their age all patients with psychiatric disorders should be examined for any thyroid hormone abnormalities; particularly those showing sudden onset of illness without any personal or familial psychiatric disorder history.