Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2015;5(1):34-40
DSM-5’in Yeniliklerinden ‘İstifleme Bozukluğu’: Bir Olgu Sunumu
HM Aytaç, Ç Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
Aşırı toplama ve biriktirme, toplanan aşırı miktardaki nesneleri atmada başarısızlık olarak tanımlanan istifleme, önceki tanı sınıflandırmalarında Obsesif Kompulsif Bozukluğun ( OKB) tanı ölçütleri arasında bir belirti olarak yer almıştır. Son 20 yıldır OKB’den farklı klinik görünümü ve etiyolojisinin tartışılması nedeniyle ‘İstifleme Bozukluğu’ tanısı DSM-5 obsesif- kompulsif ve ilişkili bozukluklar sınıflaması altında yer almaktadır. İstifleme bozukluğunun etiolojisi ve tedavisi ile ilgili bilgiler yeterli değildir. Bu çalışmada kliniğimize güvenlik güçleri tarafından getirilen son 3 yıldır özellikle sokaklardaki yıkılmış binalara ait inşaat malzemelerini toplayıp evde biriktirme, etraftaki insanlardan şüphelenme, ailesine yönelik saldırganlık davranışı olan sertralin 100 mg/ gün ve risperidon 6 mg/gün tedavisi ile izlenen 60 yaşındaki kadın hasta literatur bilgileri ışığında sunulacaktır.
Hoarding Disorder, a new diagnosis for DSM-5: A Case Report
Hoarding disorder is a persistent difficulty discarding or parting with possessions due to a perceived need to save them. The patient experiences distress at the thoughts of getting rid of these items. Excessive accumulation of these items, regardless of actual value, occurs; that disease was one of the diagnostic criteria of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) in previous classifications. The fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) included a new chapter on Obsessive-Compulsive and Related Disorders to reflect the increasing evidence of these disorders’ relatedness to one another and distinction from other anxiety disorders, as well as to help clinicians better identify and treat individuals suffering from these disorders. We report the case of a 60-year-old woman who was treated with sertralin 100 mg/day and risperidon 6 mg/day; was collecting old building materials, rotten food, used goods from dumping ground for three years