Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bilişsel Hatalar Ölçeği İle Subjektif Bellek Yakınmaları Ölçeği’nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri
İ Şenkal, NR Palabıyıkoğlu, EE Bakar, T Çandar, EBM Ekinci, EF Bozoğlu, G Çeltikçioğlu
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
2. Van Erciş Depremi Sonrasında Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Klinik Belirtiler İle Deprem Deneyimlerinin Etkisi
MT Kadak, ÖF Demirel
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):13-18
ÖZET
TAM METİN
3. Ebeveyne Bağlanma Envanteri Geliştirme: Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması
G Keskin, AB Gümüş, Z Yüncü, NM Özmutaf
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):19-25
ÖZET
TAM METİN
4. Sağlık Kuruluna Başvuran Olguların Psikiyatrik Hastalıklar Yönünden İncelenmesi
K Demirci, A Akpınar, GÖ Ünal, AR Yaman, A Demirdaş, İM Atay, D Gündoğar
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):26-30
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Valproik Asit ile İlişkili Ensefalopati Olgusu: Bir Olgu Sunumu
S Atik, M Semiz, M Erdem, A Balıkçı, Ö Uzun
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):31-33
ÖZET
TAM METİN
6. DSM-5’in Yeniliklerinden ‘İstifleme Bozukluğu’: Bir Olgu Sunumu
HM Aytaç, Ç Hocaoğlu
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):34-40
ÖZET
TAM METİN