Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(1):41-43
Atropin entoksikasyonuna bağlı toksik psikoz
Ç Aydemir, ÖY Duman, E Göka
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psi­kiyatri Kliniği
Genel hastane acil servislerinde önceden ruh­sal bir rahatsızlık öyküsü bulunan ya da özkıyım gibi ruhsal bir sorun nedeni İle başvuran hastalar­da bazı tanı güçlükleri olmaktadır. Bu tanı güçlük­leri kimi zaman vakanın sergilediği durumun kar­maşıklığından kimi zaman da doğrudan doğruya acil servis ekibinin ruhsal rahatsızlığı olan bireylere karşı engelleyemedikleri önyargı lanndan kaynak­lanmaktadır. Sunacağımız vaka acil servise özkı­yım girişimi ile başvuran ve önceden ruhsal bir so­runu nedeni İle tedavi görmüş olma öyküsü olan bir hasta hakkındadır ve yukarıda söylediğimiz iki güçlüğü birden içermektedir.
Toxic psychosis due to atropine intoxication
During emergency room practice physicians may experience some difficulties in managing the patients with psychiatric treatment history or brought in with suicide attempt. Difficulties in the diagnosis may root from the complexity of the case or the prejudice of the staff towards patients. The case we will discuss is about a patient brought in to the emergency room after a suicide attempt and also who had been treated for a emotional difficulty previously. Therefore the case presents both of the difficulties we mentioned above.