Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 1
Araştırma
1. Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılan bir alan çalışması: Zorlayıcı yaşam olayları ve ruhsal bozukluklar ilişkisi
İÖ İlhan, I Sayıl
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Ankara Üniversitesi Kriz Merkezine bir yıl süresince başvuran yeni vakaların sorun alanları ve tanılarına göre değerlendirilmesi
HD Özgüven, I Sayıl
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):7-13
ÖZET
TAM METİN
3. Basel Üniversitesi Psikiyatrik Krize Müdahale Servisinde tedavi gören hastaların sosyodemografik ve psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi
AT Yılmaz
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):15-19
TAM METİN
4. Türkiye'de yaşlı intiharları
Ç Aydemir
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):21-25
ÖZET
TAM METİN
5. BEM Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
ZY Dökmen
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):27-40
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Atropin entoksikasyonuna bağlı toksik psikoz
Ç Aydemir, ÖY Duman, E Göka
Kriz Dergisi, 1999; 7(1):41-43
ÖZET
TAM METİN