Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(1):21-25
Türkiye'de yaşlı intiharları
Ç Aydemir
Ankara Numune Hastanesi
İntihar vakalarına ilişkin veriler 1962 yılından iti­baren töm Türkiye bazında Jandarma ve emniyet teşkilatları yetkililerinin doldurduğu "İntihar İstatistik Formu" aracılığı ile toplanmaktadır. Elde edilen so­nuçlar her yıl derlenip yıllık olarak yayınlanmakta­dır. Bu yazıda 1974-1996 yılları arasında 65 yaş ve üstü grupta intihar sebepleri, yöntemleri, yaş, cinsiyet özellikleri açısından değerlendirilerek daha önce yapılmış diğer çalışmalar ile karşılaştırılmış-tır.
Sonuç olarak toplumda ortalama yaşın artması, hızlı sosyal ve ekonomik değişimler, göç ve diğer sosyal stresörlere paralel olarak yaşlı İntiharları sa­yısında artma görülmektedir.
Elderly Suicides in Turkey
Suicide statistics have been collected by "Suici­de Statistics Form" which is filled by police and gendarma since 1962. The data is published annu­ally. In this paper suicide of the people over 65 are examined by means of suicide cause, method, age, and sex distribution and compared with the results of previous studies. in conclusion; suicide rate is increased in the el­derly people by rapid social and economic chan­ges, immigration, and other stresors.