Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(1):1-6
Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılan bir alan çalışması: Zorlayıcı yaşam olayları ve ruhsal bozukluklar ilişkisi
İÖ İlhan, I Sayıl
Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri
Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından ruh­sal bozukluklarla zorlayıcı yaşam olayları arasında­ki İlişki Önemlidir. Bu çalışmada Ankara'nın Mamak ilçesi sınırları içinde 15-65 yaş arası toplam 241 ki­şiyle görüşülmüş, değişik zaman dilimleri için (son 1 ay, son 1-6 ay, son 6 ay-1 yıl, son 1 yıldan önce­si) zorlayıcı yaşam olayları öyküsü alınmıştır. CİDI-Composite International Diagnostic Interview (Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi) kullanılarak herhangi bir ruhsal bozukluk, depresyon, bunaltı bozukluğu, somatoform ağrı bozukluğu tanılan saptanmış olanlarda belirli dönemler İçin zorlayıcı yaşam olayına normal poputasyondan daha fazla rastlanmıştır. Son 1 yıl içinde, depresyon için para­sal alandaki, evlilik alanındaki yaşam olayları ve yer değiştirme, bunaltı bozuklukları için sağlık ala­nındaki ve somtoform ağrı bozukluğu içinde para­sal alandaki ve evlilik ve çocuklarla İlgili alanlardaki yaşam olayları özgül bulunmuştur.
A Field Study Done In Mamak District of An­kara-Relationship between Stressful Life Events and Psychiatric Disorders
In terms of preventive mental hearth services the relationship between stressful life events and psychiatric disorders is important. In this study 241 people between 15-65 [year]s of age from Mamak district of Ankara have been interviewed, and life event histories have been taken for different peri­ods of time (last 1 mo., last 1-6 mo., last 6-12 mo. and the period before last [year]). Stressful life event history has been found to be more frequent for cer­tain periods of time in those who were diagnosed with any psychiatric disorder, depression, anxiety disorder or somatoform pain disorder using CIDI-Composite International Diagnostic Interview-compared to the normal population. Life events in financial, marital fields and moving to another resi­dence were found to be specific for depression, life events in health field were found to be specific for anxiety disorders and those in financial, marital fields and events related to children were found to be specific for somatoform pain disorder (or the last [year] period.