Dergi Ara >>
Yıl:1995; Cilt: 3; Sayı: 1-2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1995;3(1-2):209-213
İki Küçük Kentte Psikiyatrik Muayenehane Hekimliği
C Cimilli
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatrı ABD
Ülkenin gelişmiş bir yöresinde bulunan Çorlu kentindeki psikiyatrik muayenehane hekimli­ğinde çoğunluğu kentlerde yaşayan hastalar görül­müştür. Cinsiyetlerin oranı birbirine yakındır. Has­taların tanı dağılımı Batı ülkelerinde ve Türkiye'nin büyük kentlerindeki muayenehane çalışmalarına benzedik göstermektedir. Çocuk hastalar ve yaşam evresi sorunları için de psikiyatrik yardım talebinde bulunulmaktadır. Ülkenin az gelişmiş bir yöresinde bulunan Muş'ta ise çoğunluğu kadınlar, genç erişkinler ve köyde yaşayanlardan oluşan hastaların yarısı öğrenim görmemiş olup, %24'ü Türkçe bilmemektedir. Kadınların ruhsal sorunları­nın büyük ölçüde somatik semptomlarla ifade edil­mesi sonucunda tanı dağılımında konversıyon bo­zukluktan İlk sırayı almaktadır.