Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1995; Cilt: 3; Sayı: 1-2
Editörden
1. Prof. Dr, Savaş Kültür'ün Açılış Konuşması (İzmir Psikiyatri Derneği Başkanı)
S Kültür
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):1-1
TAM METİN
2. Prof. Dr. Işık Sayıl'ın Açılış Konuşması
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):2-3
TAM METİN
Derleme
3. Kişilerarası İlişkiler ve Davranış Bozuklukları
S Hovardaoğlu
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):7-12
TAM METİN
4. Periferde Psikiyatri Deneyimi
C Cimilli
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):13-15
ÖZET
TAM METİN
5. Statükonun Bir Aracı Olarak Psikoloji ve Psikiyatri
M Bekaroğlu
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):17-22
TAM METİN
6. Katastrofik-Travmatik Gruplarla Çalışma Zorlukları
Ş Yüksel
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):23-24
TAM METİN
7. Cinsel Taciz Olgularında Kurumlar Arası Bir Çalışma Modeli
U Sezgin, F Yavuz, Ş Yüksel
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):25-30
ÖZET
TAM METİN
8. Türkiye'de İnsan Eliyle Yapılan Travmaya Bağlı Psikiyatrik Bozuklukların Boyutu
D Şahin
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):31-35
TAM METİN
9. Ruh Hastasının Özerkliği ve Yeterlik Sorunu Üzerine
NY Oğuz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):37-40
TAM METİN
Araştırma
10. Psikotik Hastalarda Suç
M Çöpür, İ Elmas, Y Can
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):41-43
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalında Adli Psikiyatri Uygulamaları
ET Tuncer, T Oğuz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):45-47
TAM METİN
12. Hasta Hakları
G Vural
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):49-50
ÖZET
TAM METİN
13. A.Ü. T.F. Psikiyatri Anabilim Dalında Konsültasyon Liyezon Çalışmaları ve Yeni Bir Uygulama
H Kumbasar
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):51-61
TAM METİN
14. Moreno Nerede Yanıldı
E Göka
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):63-65
TAM METİN
15. Kültürümüzde Pslkodramaya ve Empatik İletişime Yatkınlık
Ü Dökmen
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):67-68
ÖZET
TAM METİN
16. Psödologia Fantastika (Düşlemsel Yalan)
SH Aslan, YE Evlice
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):69-72
TAM METİN
17. Johnson'un Davranışsal Sistem Modeli ve Hemşirelik Bakım Süreci
GA Aslantürk
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):73-76
TAM METİN
18. Kedinin Varlığının Psikiyatrik Hastalara Etkileri
N Özdemir, F Süslü
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):77-79
TAM METİN
19. Psikososyal ve Medikal Yönleriyle Kayıp, Yas, Ölüm
OE Berksun
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):81-82
TAM METİN
Araştırma
20. Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimleri
AE Tezcan, NK Oğuzhanoğlu, F Ülkeroğlu
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):83-87
TAM METİN
Derleme
21. Çocuklarda ve Adolesans Çağında intihar; Araştırmalar, Önlemler ve Çözüm önerileri
M Suvarlı
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):89-101
TAM METİN
Araştırma
22. Kadınlarda Depresyonun Yaygınlığı ve Risk Faktörlerle ilişkisi
FR Önen, C Kaptanoğlu, G Seber
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):103-118
TAM METİN
23. Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Psikolojik Faktörler
I Bulut
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):119-128
TAM METİN
24. Acil Serviste Kriz Odası Uygulamaları
S Haran, OE Berksun, I Sayıl
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):129-132
ÖZET
TAM METİN
25. Krize Müdahale Merkezine Başvuranların Değerlendirilmesi: Demografik Özellikler, Sorun Alanları, Yaklaşım
R Palabıyıkoğlu, OE Berksun, S Güney, H Özayar, A Duran
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):133-138
TAM METİN
26. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Bir Grup Hastada Obsesyonların Fenomenolojik Özellikleri
A Eğrilmez, L Gülseren, Ş Gülseren, S Kültür
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):139-143
ÖZET
TAM METİN
27. Öğretmenlerin İlkokula Başlayan Çocuklarda Gözledikleri Sorunlar ve Bu Sorunlara Yaklaşımları
N Sarp
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):145-148
ÖZET
TAM METİN
28. Psikiyatri Polikliniğinde Kontrol Sürekliliğini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
A Gürdal, H Mırsal
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):149-153
TAM METİN
29. Psikosomatik Açıdan Panik Bozukluk
Ö Tunçer
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):155-160
ÖZET
TAM METİN
30. A.Ü.T.F. Psikiyatri Kliniğine 1982 ve 1992 Yıllarında Yatırılan Hastalar Arası Karşılaştırma Çalışması
A Özden, M İzmir, U Ergun, AK Göğüş
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):161-166
ÖZET
TAM METİN
31. Şizofreni ve Depresyonda Yaşam Olayları
HH Özsan, H Tuğcu, A Özden. I Sayıl
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):167-171
ÖZET
TAM METİN
Derleme
32. Nöropsikolojik Testlerin Klinik Psikolojide Tanı ve Tedavide Kullanımı
B Erkal
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):173-176
TAM METİN
33. Nöropsikolojik Testlerin Türk örneklemi Üzerinde Değişik Yaş ve Eğitim Düzeylerine Göre Standardizasyonu
S Karakaş, E Başer
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):177-184
TAM METİN
34. Ölüm ve Ölümcül Hastalık
Ü Okyayüz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):185-189
TAM METİN
35. Ruhsal Bozukluklara İlişkin Halkın Tutum ve Davranışları
L Küey
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):191-193
TAM METİN
36. Psikiyatrik Olgularda Toplumsal Yargı
M Bilgili
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):195-198
TAM METİN
37. Psikiyatrinin İşlevi
MH Türkçapar, E Göka
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):201-203
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
38. Üç Farklı Meslek Grubunda Empatik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
G Bayam, EU Şimşek, N Dilbaz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):205-207
TAM METİN
39. İki Küçük Kentte Psikiyatrik Muayenehane Hekimliği
C Cimilli
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):209-213
ÖZET
TAM METİN
40. Bir Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımının Psikososyal Boyutları
A Akdemir, H Türkçapar, E Öztürk, İ Dikmeer, H Özbay
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):215-218
TAM METİN
41. Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik
M Çopur, İ Elmas, Y Can
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):219-221
ÖZET
TAM METİN
42. Ceza Ehliyeti, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Farik ve Mümeyyizlik Tespiti İstenen Olgularla ilgili İstatistiksel Bir Çalışma
M Çöpür, İ Elmas, Y Can
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):223-226
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
43. Yas Reaksiyonu, Psikojenik Amnezi: Bir Olgu
EA Oral, R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):227-231
TAM METİN
Araştırma
44. P-KUAM İntihar Düşüncesi Ölçeği: Ölçek Geliştirme Üzerine Bir Pilot Çalışma
S Haran, OE Berksun
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):233-234
ÖZET
TAM METİN
45. İntihar Girişimi Olan Kadınların Duygularını Açma Davranışı
EA Oral
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):235-241
TAM METİN
46. İntihar Girişimleri: Yardım Çağrısı
I Sayıl, OE Berksun, EA Oral, S Güney, D Büyükçelik, A Duran
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):243-245
ÖZET
TAM METİN
47. Depresyon, Umutsuzluk, Sosyal Beğenirlik ve Kendini Kurgulama Düzeyinin İntihar Girişimleriyle İlişkisi
S Haran, O Aydın
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):247-251
TAM METİN
48. İntihar Davranışı ile Depresyon, Ümitsizlik, İntihar Düşüncesi İlişkisi: İntihar Davranış Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlik Çalışması
G Bayam, N Dilbaz. V Bitlis, H Polat, T Tüzer
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):253-255
TAM METİN
49. İntihar Girişiminde Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler
T Tüzer, G Bayam, V Bitlis, H Polat, N Dilbaz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):257-259
TAM METİN
50. İntihar Girişimi İçin Riskli Olabilecek Davranışların Belirlenmesi
T Tüzer, H Holat, N Dilbaz, G Bayam, V Bitlis
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):261-263
TAM METİN
51. Krize Müdahele Merkezine Başvuran ve Başvurmayan Bireylerin Yaşam Olaylarının Karşılaştırılması
S Azizoğlu, S Hovardaoğlu
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):265-269
ÖZET
TAM METİN
52. Akıl Hastası: Tanımlaması, Yarattığı Rahatsızlık ve Davranışları ile Başa Çıkma
N Karancı, D Kökdemir
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):271-274
TAM METİN
53. Halkın Psikoz, Paranoid Bozukluk ve Depresyona Yönelik Tutumları ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
SE Dündar, A Oğuz, F Aldanmaz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):275-283
TAM METİN
54. Halkın Konversiyon Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Anksiyete Bozukluğu ve Empotansa Yönelik Tutumları ve Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi
SE Dündar, F Aldanmaz, A Oğuz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):285-292
TAM METİN
55. Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Alkol Bağımlılığı ve Homoseksüaliteye Yönelik Tutumlar ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
SE Dündar, F Aldanmaz, A Oğuz
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):293-299
TAM METİN
56. Uzun Süreli Hemodiyaliz Hastaları ile Romatoid Artrit Tanısı Almış Hastaların Ruhsal Bozukluklar Açısından Karşılaştırılması
E İnce, İ Çifter
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):301-305
TAM METİN
57. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokuiu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenazi Konusuna Yaklaşımları
A Mandıracıoğlu, SA Özsoy
Kriz Dergisi, 1995; 3(1-2):307-310
ÖZET
TAM METİN