Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):61-64
Sihirli Ayna Söyle Bana
Z Okray
Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Psikolojik testler, özellikle projektif tekniklerin uygulanması için başvuru yapan hastalarda genellikle onların bilmedikleri, söylemedikleri, sır olarak tuttukları şeyleri hemen biz psikologların anlaması ve onlara kendilerinin dile getirmedikleri, yaratılarını ortaya koymadıkları herşey hakkında bilgi vermemiz deyim yerindeyse gözlerine bakar bakmaz onları bir kitap gibi okumamız beklerler. Projektif teknikler hastaların bilinç dışı materyallarine belirsiz - müphem olan bazı uyaranlarla açılan bir kapı gibidir. Bu teknikler hastalarda tıpkı psikanalizde olduğu gibi ruhsal alanda biçimsel, kronolojik ve topografik olarak farklı alanlarda gerileme yaşanmasına olanak tanır. Projektif tekniklerde elde ettiğimiz bilgi hastanın algısına bağlı olarak ortaya çıkardığı bireysel kişilik örgütlenmesidir.
Tell Me The Magic Mirror
Patients who come to the clinics for application of psychological tests, especially the projective techniques generally have an impression that as soon as we lode into their eyes we are going to tell everything about them even if they do not speak or do not show anything to us. They think that we know everything that even they do not know, do not tell and keep it as a secret. Projective techniques are basically acting like a door to the unconscious of the patients with undefined- vague stimuli. They give way to regression in die psychic world in terms of representations, chronologca! development and psychic apparatus. The knowledge that we obtain from the projective techniques are based on the perceptions of die patients according to their subjective personality patterns.