Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):51-60
Depresif Bulguları Olan Narsisistik Olgunun Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi
A Güler
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Bu çalışmada depresif bulguları bulunan narsisistik bir olguya uygulanan Rorschach Testi psikanalitik kavramlarla açıklanmıştır. 28 yaşındaki erkek hasta intihar girişimi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, oradan da psikiyatri kliniğine yönlendirilmiştir. Yatışını gerektirecek bir şikayetinin olmadığını belirten hastaya aynı gün Rorschach Testi uygulanmıştır. Testin analizinde narsisistik yapılanmayla birlikte depresif bir zemin ve antidepresif savunmalar gözlenmiştir. Üstbenlik yapılanmasının yetersizliği özellikle dikkat çekmiştir.
Use of the Rorschach Test for the Assessment of a Narcissistic Personality Disorder with Depressive Findings
This is a case study describing findings of an assessment of narcissistic personality disorder with depressive symptoms using the Rorschach test in psychoanalytical terms. A 28 year old male patient with suicidal ideation was admitted to hospital, and then referred to a psychiatric clinic for further assessment. The same day, the patient, undertook a Rorschach test, who denied any active suicidal thoughts. Test analysis revealed a narcissistic personality structure with underlying depressive features and antidepressive defenses. An insufficient differentiation of the superego was noted specifically