Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: ; Sayı: 17>> Özet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi; 2012;(17):43-50
Saldırgan Cinsel Davranışta Kadınsıuğın Öldürülmesi -Hapsedilmiş Bir Ergenin Kliniği
M Ravit
Paris Üniversitesi, Fransa
Bu yazıda, tutuklu bir kız ergenin kliniğinden harekette, yazar, nasıl cinsel içerikli bir şiddet eylemine geçişin aynı zamanda bir kadının öldürülmesiyle tamamlanmış başarısız bir "pasiflik işleyişi” oluşturduğunu göstermektedir. Sonia, toplu bir tecavüze katılmış ve kendinden bir yaş küçük olan kurbanına barbarca davranmış işkence etmiştir. Yazarın ortaya koyduğu kadınsılığın katli”(feminisid) terimi özellikle kadınsılığa karşı şiddeti vurgulamak içindir Kadınsının öldürülüşü, ergenliğin bu döneminde güçlü biçimde uyanan dürtüselin istilası riskine karşı bir tepkidir. Sonia'nın durumunda, orta derecede bir pasifliğin işleyişi olası değildir çünkü kadınsı imge baştan çıkarma ve uyarılmalardan sorumludur. Makale, ergenliğinin bu evresinde ve ceza sürecinde Sonia'nın klinik takibinin zorluklarını anlatmaktadır. Görüşmeleri, cinsel olarak şiddet eylemlerine başvuran diğer ergenlerde olduğu gibi, travmatik zorluklar olarak yaşanan önemli dürtüselliklerin içsel tedavisinin ne kadar olanaksız olduğunu gözler önüne sermektedir. Eyleme geçiş düzenlenmeyi ya da birleşmeyi başaramayan ve özdeşimsel kırılmaların tehdidini temsil eden iç ruhsal öğeleri genişleten ve bütünleştiren bir sahne gibi düşünülmüştür. Sonia kadınsı imgeyi reddeder ve saldırır; bu eyleme geçişi başlatan etkenlerin tetikleyicisidir.
Executing Femininity in Sexually Violent Act: The Profile of an Imprisoned Adolescent
In this article, through the clinic of an adolescent girl who is under arrest, the author mentions how a passage to the sexually violent act constitutes an unsuccessful 'work of passivity’ along with a murder of a woman. Sonia participated in a collective sexual assault and behaved in a barbarian and brutal way to her victim who is a one year younger girl. The term "feminicide ’ is stated by the author in order to highlight especially the violent temper against the femininity. The murder of the feminine is a reaction against the invasion of the impulsivity which appears strongly during this period of the adolescence. In the case of Sonia, the way to a moderate passivity is not possible since the feminine image is responsible from seduction and excitations, and therefore it must be punished. The article explains the difficulties of Sonia’s clinical follow up in this term of the adolescence and during her process of detention. Her clinic, as it is the case in all other adolescents who act sexually violent, explains the impossible inner treatment of great impulsivities that are lived as traumatic difficulties. Passage to the act is considered as a scene that integrates and enlarges intrapsychic components which represent the threat of ruptures of identification and which are unable to be organized and combined. Sonia denies and attacks actively to a feminine image and it is the trigger of the factors that start acting out.