Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 4; Sayı: 31>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2009;4(31):61-68
Antrenörlerin ve Sporcuların Yaş Gruplarına Göre Liderlik Gücü Algıları
E Konter
Bu araştırmanın amacı; antrenörlerin ve sporcuların yaş gruplarına göre liderlik gücü algılarını araş- tırmaktır. Bu araştırmada; Sporda Liderlik Gücü Ölçeği-Diğer (SLGÖ-D: Sporcu Formu), Sporda Liderlik Gücü Ölçeği-Kendi (SLGÖ-K: Antrenör Formu) ve hazırlanan anket sorularından yararlanıldı. Veriler; bi- reysel ve takım sporlarına amatör ve profesyonel olarak katılan toplam 587 sporcu ve 91 antrenörden top- landı. SLGÖ-D’nin tek yönlü ANOVA analizleri; sporcuların yaş gruplarına göre özdeşleşim gücü algıla- rında anlamlı bir farklılığı gösterirken zorlayıcılık, uzmanlık ve yasal güç algılarında anlamlı bir farklılık ortaya koymadı. Sheffe Testi, yaşları 14-18 olan sporcuların, yaşları 19-23 olan sporculara göre, daha yük- sek özdeşleşim gücü algısını gösterdi. SLGÖ-K’nin tek yönlü ANOVA analizleri ise; antrenörlerin yaş gruplarına göre zorlayıcılık gücü ve uzmanlık gücü algılarında anlamlı bir farklılığı gösterirken yasal güç ile özdeşleşim gücü algılarında anlamlı bir farklılık ortaya koymadı. Scheffe Testi, yaşları 17-29 olan ant- renörlerin yaşları 30-42 ve 43-66 olanlara göre, daha yüksek zorlayıcılık gücü algısı ve yaşları 43-66 olan antrenörlerin yaşları 17-29 arasında olanlara göre, daha yüksek uzmanlık gücü algısını gösterdi.
Perception of leadership power of coaches and athletes according to their age groups
The purpose of this study was to analyze the perception of leadership power of coaches and athletes according to their age groups. Adapted Turkish version of Power in Sport Questionnaire-Other (PSQ-O for athletes), Power in Sport Questionnaire-Self (PSQ-S for coaches) and a questionnaire for individual variables were used in this study. Data were collected from athletes (n=587) and coaches (n=91) in a number of different team and individual sports including amateur and professional participants. PSQ-O and PSQ-S data analyzed by one way ANOVA. Analysis of PSQ-O revealed only significant differences between the athletes’ age groups and their perception of referent power, except coercive, expert and legitimate powers. Sheffe Test showed that athletes aged 14-18 have higher perception of referent power than athletes aged 19-23. Analysis of PSQ-S also revealed the significant difference between the coaches’ age groups and their coercive power and expert power, except legitimate and referent powers. Sheffe Test showed that coaches aged 17-29 have higher perception of coercive power than coaches aged 30-42 and 43-66. Sheffe Test also revealed that coaches aged 43-66 have higher perception of expert power than coaches aged 17- 27.