Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bağlanma Stillerinin Öznel İyi Olmayı ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Yordama Gücü
Ş Terzi, ZC Çankaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversiteye Uyum Konusunda Yürütülen Akran Danışmanlığı Programının Değerlendirilmesi
M Aladağ
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):12-22
ÖZET
TAM METİN
3. Özerklik Desteği, Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ve Öznel İyi Olma: Öz-Belirleme Kuramı
ZC Çankaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):23-31
ÖZET
TAM METİN
4. Postmodern Değerler, Kimlik Oluşumu ve Yaşam Doyumu
S Özgüngör
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):32-42
ÖZET
TAM METİN
5. Depremden Sonra Çocuklarda Görülen Travma Sonrası Stres Tepkilerinin Yaş Ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması
S Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):43-51
ÖZET
TAM METİN
6. Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlikleri İle Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
R Koçak, CK Çelik
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):52-60
ÖZET
TAM METİN
7. Antrenörlerin ve Sporcuların Yaş Gruplarına Göre Liderlik Gücü Algıları
E Konter
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):61-68
ÖZET
TAM METİN
8. Bilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecinin Yasal Ve Etik Yükümlülüğü
A E Gümüş, MA Gümüş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):69-79
ÖZET
TAM METİN
9. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Çeşitli Özellikler Açısından İncelenmesi
M Güven, I Kisaç, L Ercan, I Yalçin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(31):80-87
ÖZET
TAM METİN