Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 4; Sayı: 39>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2013;4(39):1-12
Türk Psikolojik Danışma Eğitimi Programlarına Önleyici Anlayışı Dahil Etmek: Yeterlikler ve Stratejiler
RK Conyne
University of Cincinnati, Cincinati, USA,
Önleme, psikolojik danışma ve ruh sağlığı hizmetlerinde önemli bir amaçtır. Konuya verilen önem giderek artmasına rağmen, hem ABD’de hem de Türkiye’de psikolojik danışma eğitimde ve diğer yardım mesleklerinin eğitimlerinde önlemenin öğretilmesine fazla yer verilmemektedir. Bu makale, Türkiye’deki psikolojik danışma eğitimcilerinin eğitim programlarında önleyici psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin dersleri başlatmak ya da var olan dersleri genişletmek için kültürel gereklilikleri yansıtacak biçimde uygun değişiklikleri yaparken göz önüne alabilecekleri yeterlikler ve program değişiklikliği stratejilerinden söz etmektedir. Yazıda özellikle, temel önleme bakış açısı; sistemik ve ekolojik ilkeler ve süreçlerle ilgili temel bilgi; sosyal yargıyla ilgili temel bilgi; grupla çalışma, işbirliği ve konsültasyon yapma becerileri ve önleme çalışmalarını hızlandıracak olumlu tutuma sahip olmayı içeren ve “Büyük 5” olarak adlandırılan yeterliklere odaklanılmıştır. Makalenin odağı, ekoloji ile önlemenin nasıl içiçe oldukları üzerinedir. Son olarak psikolojik danışma eğitim programlarında önlemeyle ilgili kullanılabilecek uygun program değiştirme stratejileri, program oluşturma, diğer derslerin içine katma ve gerekli ders materyalini biraraya getirme başlıkları altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Incorporating Prevention in the Turkish Counselor Education Curriculum: Considerations for Competencies and Strategies
Prevention is an important goal in counseling and mental health. While attention to it is accelerating, it still remains taught infrequently in counselor education and other professional helping training programs, both in the United States and in Turkey. This article conveys competencies and curriculum change strategies that counselor educators in Turkey might consider, along with any appropriate alterations to reflect cultural imperatives, to introduce or expand preventive counseling in their curricula. Particular attention is given to the “Big 5” competencies, which include holding a primary prevention perspective, a knowledge base in systemic and ecological principles and processes, a knowledge base in social justice, skills in group work, collaboration, and consultation, and possessing attitudes that facilitate prevention. Emphasis is placed on how ecology and prevention are intertwined. Finally, curriculum change strategies amenable for introducing prevention into the counselor education curriculum are detailed, including creating, infusing, including, and combining necessary course material.