Dergi Ara >>
Derleme
1. Türk Psikolojik Danışma Eğitimi Programlarına Önleyici Anlayışı Dahil Etmek: Yeterlikler ve Stratejiler
RK Conyne
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):1-12
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler
P Çağ, İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):13-23
ÖZET
TAM METİN
3. Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma Özyeterliği
O Akpınar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):24-36
ÖZET
TAM METİN
4. Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
ET Demirtaş, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):37-45
ÖZET
TAM METİN
5. İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu
T Ayas, MB Horzum
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):46-57
ÖZET
TAM METİN
6. Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi
SD Zorbaz, FK Owen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):58-67
ÖZET
TAM METİN
7. Psiko-Eğitim Uygulamasının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi
BŞ Yılmaz, B Duy
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):68-81
ÖZET
TAM METİN
8. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
D Güler, G Çakır
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):82-94
ÖZET
TAM METİN
9. Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
H Odacı, ÇB Çelik, Ö Çikrıkci
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):95-105
ÖZET
TAM METİN
10. Okullarda PDR Uygulamaları Dersine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
M Atıcı, S Çam
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):106-119
ÖZET
TAM METİN
11. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme
B Meydan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(39):120-129
ÖZET
TAM METİN