Dergi Ara >>
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü
M Şimşek, A Kaya
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2019; 2(2):95-121
ÖZET
TAM METİN
2. Okullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Çalışanlarının Konsültasyon İhtiyaçları, Kaynakları ve AldıklarıKonsültasyon Hizmetlerinin Niteliğinin İncelenmesi
A Güneşlice, T Yıldırım
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2019; 2(2):122-165
ÖZET
TAM METİN
3. Okul Yöneticileri ve Okul Psikolojik Danışmanları Perspektifinden Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin İncelenmesi
V Yorgun, G Köksal, R Bozkurt, Ö Güventürk, G Akkuş, S Mert
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2019; 2(2):166-198
ÖZET
TAM METİN