Dergi Ara >>
Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Toplu taşımada kadın: Toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşayan ve yaşamayankadınların psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması
Ö Karabulut, ÖY Alkar
Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 3(1):1-16
ÖZET
TAM METİN
2. Travma ile Başa Çıkabilme Algısı Ölçeğinin (TBÇA) Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Arı, GC Soysal
Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 3(1):17-25
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar bozuklukta çevresel stres türleri ve sosyal destek
A Saleh, K Kuşçu, K Kora
Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 3(1):26-33
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Yeme bozukluklarının etiyolojisinde ailesel faktörler: Güncel bir gözden geçirme
B Kömürcü, İŞ Ertürk
Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 3(1):34-44
ÖZET
TAM METİN
5. Yaşlı bireylerle yürütülen psikoloji uygulamalarına özgü etik meseleler
H Gündüz
Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 3(1):45-54
ÖZET
TAM METİN