Dergi Ara >>
Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeğinin (ŞİSDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Koçak, AD Batıgün
Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü
G Tezcan, G Erden, İ Yiğit
Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):12-23
ÖZET
TAM METİN
3. Beliren yetişkinlik ve kayıp yaşantıları: Bağlanma temelli zihinsel temsiller ve psikolojik belirtilerin incelenmesi
G Cesur, S Başbuğ
Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):24-33
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Üstbilişsel perspektiften depresyon ve tedavisi üzerine bir derleme
V Koç
Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):34-43
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreninin tekrarlanmasında ailede duygu dışavurumunun önemi ve sonuçları üzerine bir derleme
İŞ Ertürk, B Kömürcü
Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 1(1):44-51
ÖZET
TAM METİN