Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2022; Cilt: 6; Sayı: 1
Araştırma
1. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Olan Hastaların Depresyon, Anksiyete ve Yeme Bağımlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
AC Güler, G Eryılmaz, NS Tınkır
Current Addiction Research, 2022; 6(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
2. Cinsel Travma Mağduru Kadınlarda Travmatik Stres Belirtileri ile Diğer Tıbbi Nedenlerle Açıklanamayan Belirtiler ve Aleksitiminin İlişkisi
AT Aker, F Çelik, N Gündüz
Current Addiction Research, 2022; 6(1):13-24
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekim, Hemşire Ve Sağlık Memurlarının Psikolojik Dayanıklılık, Psikolojik Yıldırma, Şiddete İlişkin Kaygı Düzeyleri Ve Ruhsal Belirti Düzeylerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi
E Erzincan, B Coşkun, N Gündüz
Current Addiction Research, 2022; 6(1):25-39
ÖZET
TAM METİN