Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Adıgüzel, A Erözkan, U Doğan
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2016; 3(2):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerde Sanal Zorbalık ve Mağduriyetin Cinsiyet, Sınıf, Okul Değişkenleri ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi
M Kağan, A Ciminli
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2016; 3(2):14-34
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalık ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisi
Y Altundağ
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2016; 3(2):27-43
ÖZET
TAM METİN