Dergi Ara >>
Araştırma
1. Depresyon, Anksiyete ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Sanal Zorbalığa MaruzKalma Düzeylerinin Yordanması
T Ayas
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2014; 1(1):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışlarının Cinsiyet ve Sınıf DüzeyiAçısından İncelenmesi
A Peker
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2014; 1(1):32-51
ÖZET
TAM METİN
3. Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Kayri, F Tanhan, S Tanrıverdi
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2014; 1(1):52-66
ÖZET
TAM METİN