Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 21; Sayı: 58
Araştırma
1. İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği
HN Basım, İ Tatar, NH Şahin
Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):1-19
ÖZET
TAM METİN
2. Depresif Belirti Düzeyi Yüksek Kişilerde Otobiyografik Anıların Bilince İstemsiz Gelişleri ve Depresif İçerikleri
A Tosun
Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):21-33
ÖZET
TAM METİN
3. Türkçe Sesletim–Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik ve Standardizasyon Çalışması
S Topbaş
Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):39-58
ÖZET
TAM METİN
4. İş Kontrolü ve Kontrol İsteği İle Tükenmişlik ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler
E Güleryüz, O Aydın
Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):59-76
ÖZET
TAM METİN