Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2004; Cilt: 19; Sayı: 53
Araştırma
1. Yoğun Duygu Yüklü Yaşam Olaylarında, Kişisel Anı Aktarımları ve Referans Noktaları Aracılığıyla Otobiyografik Bellek Örüntülerinin İncelenmesi
N Er, F Uçar
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):1-22
ÖZET
TAM METİN
2. Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi: Sürücünün Demografik Özellikleri, Deneyimi, Kişilik Özellikleri ve Psiko-Teknik Değerlendirme
S Amado, M Koyuncu, G Kaçaroğlu
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):23-47
ÖZET
TAM METİN
3. Kaygı Duyarlığını Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme(EMDR) Tedavisi
Ş Tutarel Kışlak
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):49-67
ÖZET
TAM METİN
4. Gruplararası Karşılaştırmalarda Ölçek Eşdeğerliğinin İncelenmesi: Madde ve Test Fonksiyonlarının Farklılaşması
O Somer
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):69-86
ÖZET
TAM METİN
5. Kanser ve Behçet Hastalarının Ailelerinin Duygudurum veAile İşlevleri Açısından İncelenmesi
ÜH Okyayuz
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):87-103
ÖZET
TAM METİN
6. Sözel Mekansal Bellek: Sözel Mekansal Bilgilerin Kodlanması ve Nesnelerin Yerlerini Hatırlama
S Cinan
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):105-116
ÖZET
TAM METİN
7. Klinik Bir Örneklemde Beck Depresyon Envanterinin Boyutlarının Araştırılması
H Arkar, C Şafak
Türk Psikoloji Dergisi, 2004; 19(53):117-127
ÖZET
TAM METİN