Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2017; Cilt: 5; Sayı: 1
Derleme
1. Pozitif bir karakter gücü olarak affedicilik
FT Aydın
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):1-22
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk üniversite öğrencileri için uyarlama çalışması
NO Duran
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):23-37
ÖZET
TAM METİN
3. Özgünlük Ölçeği’nin uyarlanması ve özgünlük ile mutluluk arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolü
D Aydoğan, Y Özbay, Ş Büyüköztürk
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):38-59
ÖZET
TAM METİN
4. Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği
İ Demirci, H Ekşi, D Dinçer, S Kardaş
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):60-77
ÖZET
TAM METİN
5. Çalışan mutluluğuna ilişkin yeni bir yapının geliştirilmesi: Nitel bir çalışma
SE Büyükbay, E Ünler, FT Bozbura
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):78-97
ÖZET
TAM METİN
6. REACH affetme modelinin Türk kültürü üzerinde etkililiğinin incelenmesi
H Özgür, J Eldeklioğlu
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):98-112
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Aristoteles’te tercih - mutluluk ilişkisi ve Kahneman’cı bir değerlendirme
T Çötok
The Journal of Happiness and Well-Being, 2017; 5(1):113-121
ÖZET
TAM METİN