Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2015; Cilt: 3; Sayı: 2
Araştırma
1. Mutluluğa ilişkin halk inançları ve öngörüleri
N Coles, V Sims, M Chin
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):116-125
ÖZET
TAM METİN
2. Milenyum kuşağının gelişiminde sosyal katılım ve sosyal iyi oluş
SA Taylor, H Black, LAN Donovan, K Judson
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):126-141
ÖZET
TAM METİN
3. Genetik mesafe ve uluslararası mutluluk farklılıkları: Ön kanıtlar
M Burger, R Veenhoven, L Kakar, H Commandeur
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):142-158
ÖZET
TAM METİN
4. Öğretmenlerin okul iş yaşamı kaliteleri ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki
A Ilgan, Ö Özü-Cengiz, A Ata, M Akram
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):159-181
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği
T Sarı
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):182-203
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Ergenlerde iyilik hali, başarı becerileri ve akademik performansın incelenmesi: Bir sınıf müdahale yaklaşım
J Wirth, E Vilares
The Journal of Happiness and Well-Being, 2015; 3(2):204-217
ÖZET
TAM METİN