Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2014; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Mutluluk ve beden sağlığı: Kalp damar hastalığı risk faktörleriyle olan ilişkiler
J Shepherd, M Oliver, G Schofield
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):95-105
ÖZET
TAM METİN
2. Yetişkinlerde yaşam pişmanlıkları ve memnuniyeti
O Pethtel, Y Chen
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):106-118
ÖZET
TAM METİN
3. Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
BF Meral
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):119-131
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencileri arasında stres, sosyal destek ve algılanan mutluluk üzerine bir çalışma
KA King, RA Vidourek, AL Merianos, M Singh
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):132-144
ÖZET
TAM METİN
5. Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme
RÖ Kutanis, E Oruç
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):145-159
ÖZET
TAM METİN
6. Sporda farkındalık eğitimi (SFE) çalışması: SFE’nin I. lig kadın atletlerdeki etkisi
A Baltzell, VLV Akhtar
The Journal of Happiness and Well-Being, 2014; 2(2):160-173
ÖZET
TAM METİN