Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 8; Sayı: 1
Derleme
1. Refleksivite ve Etkileşim Açılarından Nitel Araştırmacı OlmanınFırsatları ve Zorlukları
DD Saygılı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):1-16
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu veZorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
F Çelik, E Diker
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):17-43
ÖZET
TAM METİN
3. Eyleme Dökme: İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
EC Hekimoğlu, D Cantekin
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):44-64
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma
G Fındık, B Öz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):65-90
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Öfke Kontrol Sorununun Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapisi: Bir Olgu Sunumu
Ş Aydın, K Arcan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):91-110
ÖZET
TAM METİN
Görüş
6. “Prozac Toplumu” Filminin Helikopter Ebeveynlik, Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Beck’in Depresyon Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
O Tarhan, E Bekaroğlu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):111-125
ÖZET
TAM METİN
7. “Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm” Filminin Psikopatoloji ve Nesneİlişkileri Temelinde İncelenmesi
K N Gül, A T Şen, F Canbolat
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):126-142
ÖZET
TAM METİN
8. Mazoşizm, Melankoli ve Aşk: Masumiyet ve Kader Filmleri Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme
B Düşgör, A Erbahar, A S Sarı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(1):143-160
ÖZET
TAM METİN