Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3
Derleme
1. Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
C Akyüz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(3):1-20
ÖZET
TAM METİN
2. Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi
K Göçer
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(3):21-32
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması
K Demirutku, D Ağaoğlu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(3):33-60
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu
N Ateş, K Arcan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 5(3):61-78
ÖZET
TAM METİN