Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 1
Olgu Sunumu
1. Kohut’un Kendilik Nesnesi İhtiyaçları Bağlamında Kırılgan Narsisizmin İncelenmesi: Bir Vaka Örneği
S Akça
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(1):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Lacan’ın Özne Kurulum Yaklaşımına göre Obsesyon Nevrozu
S Atmaca
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(1):14-25
ÖZET
TAM METİN
3. Lacanyen Bakış Açısından Pervert Yapı Kavramı ve Terapötik Öneriler: Vaka Örneği
BPG Bulut
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(1):26-38
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Psikolojide Yapılan Etik İhlallerin Sinemada Yansıtılması Bağlamında “Deney” Filminin Değerlendirilmesi
G Özgü, H Topaç
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2017; 4(1):39-51
ÖZET
TAM METİN