Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2
Olgu Sunumu
1. Ebeveyn Kaybı ve Kardeş Doğumunun Kendilik Psikolojisi Üzerine Etkisi
S Yurduşen
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(2):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Süpervizör, Terapist ve Hasta Üçlüsünde Terapötik İttifak ve Etkileyen Faktör Olarak Şema Kavramı: Bir Vaka Üzerinden Analiz
BK Karaca
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(2):13-38
ÖZET
TAM METİN
3. Psikoterapi Süpervizyonunda Paralel Süreç: Bir Vaka Çalışması
AC Gök
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(2):39-50
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. The Best Offer Filmindeki İnsan İlişkileri ve Kurgusal Gerçeklik
M Yerli
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(2):51-61
ÖZET
TAM METİN