Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 1
Olgu Sunumu
1. Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği
E İnan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(1):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Benlik Farklılıklarına Rogers’ın Danışan Odaklı Terapisi ile Yaklaşım: Vaka Çalışması
D Gürcan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(1):13-26
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. İslami ve İslam Öncesi İnançlar ve Psikoloji: Türkiye’de Yerel Sağaltım Yöntemleri Bağlamında Türbeve Hoca Ziyaretleri
DC Çınarbaş
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(1):27-39
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Kaygı Durumlarında Gevşeme Egzersizi ve Sistematik Duyarsızlaştırma Kullanımı: Bir Vaka Örneği
GZ Çenesiz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(1):40-48
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. “Ölümle Yaşam Arasında” Filminin İncelenmesi: Kurtarma Fantezisi ve Ahlâki Mazoşizm
B Ünal
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2015; 2(1):49-56
ÖZET
TAM METİN