Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2018; Cilt: 21; Sayı: 42
Derleme
1. Güvensiz Bağlanma Neden Yaygın? Bir Erken Uyarı ve Uzaklaşma Sistemi olarak Güvensiz Bağlanma
E Sakman, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):1-13
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Anne Duyarlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
S Berument, Ş Okur
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):17-34
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Duyusal İşlemleme Hassasiyeti:Kuramsal Çerçeve ve Derleme Çalışması
GŞ İnal, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):38-54
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi
P Bıçaksız, T Özkan
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):58-71
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Etkililik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi
B Altın, CA Akbulut
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):76-84
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. 359 Türkçe Kişilik Sıfatının Beğenirlik Değerlendirmeleri
K Demirutku, İM Orta
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):89-104
ÖZET
TAM METİN
7. Belirsiz Kayıp: Belirsizlikle Yaşamayı Öğrenmek
EB Özgeldi, ZB Gölge
Türk Psikoloji Yazıları, 2018; 21(42):108-120
ÖZET
TAM METİN