Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Oranı ile Başkalarına Karşı Şiddet Kullanımı ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişki
S Duran, G Ünsal
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):2-8
ÖZET
TAM METİN
2. Nonsirotik Kronik Hepatit B Hastaları ve İnaktif HBsAg Taşıyıcılarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması ve Öngörücülerinin Belirlenmesi
U Çakır, İY Ulubil, S Akhan, C Cerit
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):9-14
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Cinsel Yönelimler: Sağlık Personelinin Yaklaşımı
DB Çelik, NH Şahin
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):15-23
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeğinin Uyarlanması
FE İkiz, T Totan, R Karaca
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):24-32
ÖZET
TAM METİN
5. Nikotin Bağımlılığında Mizaç, Klinik ve Demografik Özellikler
AO İbiloğlu, U Çiçek, E Kalkan
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):33-39
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hastalık Algısının Yaşam Kalitesine Olan Etkisi
H Yorulmaz, N Keçeci, A Tatar
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):40-45
ÖZET
TAM METİN
7. Kronik Hepatit B Hastaları ve İnaktif Taşıyıcıların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması ve Öngörücülerinin Belirlenmesi
U Çakır, İY Ulubil, S Akhan, C Cerit
Literatür Sempozyum, 2014; 1(1):46-51
ÖZET
TAM METİN