Dergi Ara >>
Araştırma
1. Türkiye’deki Psikolojik Danışman Eğitiminde Kritik Akreditasyon Konuları ile İlgili Öğretim Elemanları Görüşlerinin İncelemesi
R Ozyürek, N Topkaya, A Haktanır, Z Hamamcı, A Can, B Duy, S Akcıl, O Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):433-455
ÖZET
TAM METİN
2. Çevrimiçi Trollük Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
E Hamarta, M Akat, M Deniz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):457-470
ÖZET
TAM METİN
3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Bölüm Memnuniyetinin Yordayıcıları
Y Hasret, HS Baltacı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):471-486
ÖZET
TAM METİN
4. Ebeveyn Davranışları ile Ergenlerin İyi Oluşu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Kültürlerarası Karşılaştırma
E Kocayürek, T Tutkun, H Gözü, OF Simsek, E Altıntas
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):487-504
ÖZET
TAM METİN
5. Uzaktan Eğitim Sürecinde Oyun Tabanlı Bir Uygulamanın İlkokul Öğrencilerinin Kesirleri Öğrenmede Öz-yeterlik ve Başarılarına Olan Etkisi
M Besaltı, U Kul
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):505-520
ÖZET
TAM METİN
6. Psikolojik Danısma ve Rehberlik Öğrencilerinin Profesyonel Yardım Arama Tutumları
K Civan, O H Avcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):521-542
ÖZET
TAM METİN
7. Evlilikte Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ST Ilhan, S Isık
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):543-566
ÖZET
TAM METİN
8. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma, Duygusal Zekâ ve Sosyal İyi Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
EG Tekin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):567-575
ÖZET
TAM METİN
9. Ortaokul Öğrencilerinde Öfke, Saldırganlık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmes
B Fidan, NB Serin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):577-590
ÖZET
TAM METİN
10. Özerklik Desteği ve Çocukların Okula Bağlılığı: Motivasyonun Aracılık Rolü
A Ayaz, IH Tomar, G Can, SA Satıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021; 11(63):591-602
ÖZET
TAM METİN