Dergi Ara >>
Araştırma
1. Gestalt Grup Yaşantısına Bir Örnek
NV Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):7-8
ÖZET
TAM METİN
2. Danışandan Hızalan ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlarla Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kızgınlık Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
F Bilge
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):9-16
ÖZET
TAM METİN
3. Reynolds Ergen Depresyon Ölçeğinin (Reynolds Adolescent Depression Scale-Rads) Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
G Oskay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):17-26
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinin Karşı Cins Arkadaşlığı
İE Özgüven, F Bilge
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):27-36
ÖZET
TAM METİN
5. Hemşirelerin Ölüm Kaygıları ve Genel Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ŞR Tanrıdağ
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):37-40
ÖZET
TAM METİN
6. Meslek Değerlerinden "Bağımsızlık, İş Güvenliği ve Statü"ye İlişkin Ölçek Maddelerinin Geliştirilmesi
E Ültanır
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1997; 2(8):41-47
ÖZET
TAM METİN