Dergi Ara >>
Derleme
1. Günlük Yaşam Stresiyle Baş Etmek için Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri
Ş Turan, CA Poyraz
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):133-140
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Sınav Kaygısıyla İlişkili Davranışsal Sistemler Konusunda Bir İnceleme: Bir Karşılaştırmalı Araştırma
A Abdolhosseini, N Safariolyaei, P Ganji, AMH Gorji, R Ballazadeh
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):141-146
ÖZET
TAM METİN
3. Çökkünlüğü Olan Kadınlarda Bilişsel Çarpıtmalar: Sürekli mi, Çökkünlük Dönemine mi Özgüdür?
S Batmaz, S Koçbıyık
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):147-152
ÖZET
TAM METİN
4. Duygu Düzenlenme Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
T Totan
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):153-161
ÖZET
TAM METİN
5. DEHB Tanısı Olan Olgularda Aile İşlevsellği ve Anne Anksiyetesinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
G Özyurt, AA Pekcanlar, Y Öztürk
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):162-172
ÖZET
TAM METİN
6. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Süreçler ve Duygusal Şemaların Rolü
S Ulusoy, KF Yavuz, T Kara, ME Karadere
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):173-183
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
7. Hareket Hastalığında Motivasyonel Görüşmenin Olumlu Etkisi
Ü Demirtaş, ME Dipçin, M Çetin
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2015; 4(3):184-185
ÖZET
TAM METİN