Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 1
Araştırma
1. Kronik ağrı bozukluğu olan hastaların mizaç ve karakter kişilik boyutları
DA Aker, S Köse, M Solmaz, ZE Bal, E Akın
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. Yaygın ankisyete bozukluğu olan hastaların mizaç ve karakter kişilik boyutları
ZE Bal, M Solmaz, DA Aker, E Akın, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):10-19
ÖZET
TAM METİN
3. Çocukların masturbasyon davranışı ile annelerinin mizaç ve karakter boyutları arasındaki ilişki: Bir vaka kontrol çalışması
ST Hesapcıoğlu, E Aktepe, F Özyay, U Kaytanlı, S Ozmen, DA Tural, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):20-27
ÖZET
TAM METİN
4. Psöriazisli hastaların depresyon, anksiyete, çocukluk çağı ruhsal travması ve yaşam kalitesi ile sosyodemografik özelliklerinin araştırılması
C Sesliokuyucu, M Şahpolat, M Arı
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):28-40
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı ve demografik özellikler
V Görmez, AC Örengül, S Baljinnyam, N Aliyeva
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):41-46
ÖZET
TAM METİN
6. Onikofarji (tırnak yeme): psikiyatrik komorbiditeye bağlı beden odaklı tekrarlayıcı bir davranış
JA Siddiqui, SF Qureshi, WM Marei, TA Mahfouz
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):47-49
ÖZET
TAM METİN
7. Milnasipran kullanımı ile gelişen prematür ejakulasyon
İ Gündoğmuş, M İspir, S Ebrinç
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):50-53
ÖZET
TAM METİN
8. İki uçlu bozukluk ve inflamasyon
T Kalelioğlu, A Genç, N Karamustafalıoğlu
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):54-64
ÖZET
TAM METİN
9. Borderline kişilik bozukluğuna dair bir güncelleme: Hızlı şeritte yaşam
E Akın, M Çetin, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):65-72
TAM METİN
10. Kovaryans analizi
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(1):73-78
ÖZET
TAM METİN