Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2016; Cilt: 6; Sayı: 1
Araştırma
1. Elektrokonvulsif Tedavinin Nötrofil/Lenfosit Oranına Etkisi
F Canan, N Kürklü, Ö Geçici, M Kuloğlu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukluk çağı travmaları ve obsesif kompulsif belirtilerin ilişkisinin incelenmesi
K Demirci
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):7-13
ÖZET
TAM METİN
3. Mükemmeliyetçilik kişilik özelliğinin motivasyonel yönü: Amaçlar için mücadele etmeyle ilişkisi
A Eryılmaz, A Kara
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):14-19
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Perinatal komplike yas tedavisinde kişilerarası ilişkiler terapisi: İntrauterin ikiz bebek kaybı yaşayan bir vaka
Ü Özer, G Yüksel
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):20-24
ÖZET
TAM METİN
5. Duloksetinle gelişen akneiform erupsiyon: Bir vaka
A Temizkan, S Korkmaz, B Demir, M Atmaca
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):25-27
ÖZET
TAM METİN
6. Haloperidol kullanımına bağlı kardiyopulmoner arrest: Bir vaka sunumu
O Mermi, Ö Özer, S Baykara, M Atmaca
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):28-31
ÖZET
TAM METİN
7. Lityum tedavisine bağlı pulmoner hipertansiyon: Bir vaka
GK Uğurlu, S Önen, SU Kaymak, A Çayköylü, T Keleş
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):32-35
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Depresyonda voltaja bağımlı sodyum kanallarının disfonksiyonu: Bir hipotez
O Özdemir
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):36-40
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Paliperidon Palmitat ile ilişkili Tardif Diskinezi
S Korkmaz, B Gündoğan
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):41-42
TAM METİN
10. Ailede Bipolar Bozukluk Öyküsü olan Bir Hastada Isotretinoine Bağlı Manik Atak
PG Özdemir, O Özdemir, M Işık, SG Bilgili
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):43-44
TAM METİN
11. HIV Pozitif Hastalarda Efavirenz Tedavisi Sırasında İntihar Davranışları
F Baz, Ö Yanartaş, Z Şenkal, A Gündüz, V Topcuoğlu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):45-46
TAM METİN
Derleme
12. Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(1):47-48
ÖZET
TAM METİN