Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2014; Cilt: 4; Sayı: 2
Araştırma
1. Orta-ileri ve genç yaş mani hastalarının karşılaştırılması
E Özkorumak, DS Aykut, A Tiryaki
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):47-52
ÖZET
TAM METİN
2. Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında intihar girişiminin klinik özellikler ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi
SB Zincir, S Zincir, SD Köşker, EA Sünbül, AE Aksoy, RY Elbay, FF Cengiz, S Gürdal, F İzci, ÜB Semiz
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):53-58
ÖZET
TAM METİN
3. Migren ve gerilim tipi başağrısı olan bayan hastalarda kişilik özellikleri ve baş etme yöntemleri
O Özdemir, F Aykan, PG Özdemir
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):59-65
ÖZET
TAM METİN
4. Genç erkek esansiyel tremor hastalarında anksiyete ve depresyon düzeyleri
H Yaşar, H Balıbey, H Tekeli, S Alay, MG Şenol, T Türker, N Bayar
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):66-69
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. İki uçlu bozukluk ve oksidatif stres
M Erdem, S Akarsu, E Pan, YG Kurt
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):70-79
ÖZET
TAM METİN
6. Seksomnia: Bir gözden geçirme
G Sarısoy, S Özdin
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):80-87
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Manik deliryum olgusu
DG Mert, Ö Kavakcı, M Semiz, N Kuğu, E Yönel
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):88-90
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
8. Paroksetin Kreatin Kinazı Artırır mı?
D Yenilmez, Mİ Atagun, SS Can, A Caykoylu
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):91-91
TAM METİN
Derleme
9. Tıbbi araştırmalarda yanlılık
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2014; 4(2):92-94
ÖZET
TAM METİN