Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 2
Araştırma
1. Uzun süreli sürdürümde lamotrijin öncesi ve sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi
S Kesebir, F Akdeniz, A Demir, M Bilici
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):47-51
ÖZET
TAM METİN
2. Akut stres reaksiyonu ile ilişkili olarak intihar giri-şiminde bulunan hastalarda lökosit ve trombosit aktiviteleri üzerine bir çalışma
E Koçer, A Alçelik, G Kocaman, A Koçer
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):52-57
ÖZET
TAM METİN
3. Konversiyon bozukluğu hastalarında bipolar bozukluk komorbiditesi
OK Karamustafalıoğlu, B Özçelik, SG Toker, B Bakım, YC Ceylan, A Akpınar, U Uzun, O Tankaya, M Çevik, B Yavuz, V Karabulut, E Toprak
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):58-63
ÖZET
TAM METİN
4. Erişkin yaşta cinsel istismara uğramış bireylerde içselleştirilmiş damgalama ve psikopatoloji arasındaki ilişki
A Sözen, TB Özgür, Ç Elçi, P Bakır, H Efil, İ Özver, E Yüksek, N Cansunar, M Emül
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):64-69
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Lityumun kırk yıldır sorunsuz kullanımı: Olgu sunumu
A Ünal, ÜS Çöpoğlu, F Bülbül, O Vırıt, HA Savaş
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):70-73
ÖZET
TAM METİN
6. Steroid kullanımına bağlı ortaya çıkan mani olgusu
A Bolu, M Erdem, FY Yalçın, H Günay
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):74-76
ÖZET
TAM METİN
7. Anksiyete bozukluğu ve depresyon bağlantılı yanan ağız sendromu: Bir olgu sunumu
EE Erşan
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):77-81
ÖZET
TAM METİN
8. Duyusal gelişim kuramı ve bir olgu örneği
OE Berksun, GH Sayar
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):82-85
ÖZET
TAM METİN
9. Çocukluk çağında başlayan psikotik belirtilerde ayırıcı tanı
T Yüksel, BE Cumurcu, ÖÖ Özcan
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):86-89
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Doğrusal regresyon analiz
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(2):90-92
ÖZET
TAM METİN