Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2012; Cilt: 2; Sayı: 3
Araştırma
1. Ötimik iki uçlu I bozukluğu olan hastalarda diffüzyon ağırlıklı görüntüleme çalışması
AC Erden, N Kugu, I Oztoprak, O Dogan, G Akyuz
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):95-101
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatri stajını tamamlamış tıp fakültesi öğrencilerinin staj eğitimi hakkındaki görüşleri
MD Varkal, E Yüksek, ÖF Demirel, N Çağlar, N Eliüşük, P Gökdoğan, EN Özmansur, M Emül
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):102-108
ÖZET
TAM METİN
3. Lityum tekli tedavisi alan hastaların hematolojik ve biyokimyasal değerlerinin incelenmesi
T Kalelioğlu, A Taşdemir, A Genç, ES Genç, İ Özver, D Yeşilbaş, K Altınbaş, E Kurt
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):109-114
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. İki uçlu bozukluk şeklinde ortaya çıkan CADASIL sendromu
S Kesebir, EK Koca, EE Kılıçaslan
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):115-118
ÖZET
TAM METİN
5. Fahr hastalığı ve frontol lob benzeri bilişsel işlev bozukluğu
OSM Amin
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):119-122
ÖZET
TAM METİN
6. Katatoniye Bağlı Glob Vezikale
Ş Şahin, F Bülbül, A Ünal, M Bulut, O Vırıt, A Altındağ, H Savaş
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):123-125
ÖZET
TAM METİN
7. İki uçlu bozukluk tanısı olan bir hastada karbamazepin kullanımı ile ilişkili uzamış ereksiyon
H Özcan, EA Yağcıoğlu, AE Şevik, AC Bozacı, K İnci
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):126-128
ÖZET
TAM METİN
8. Lamotrijin ekleme tedavisi sonrası manik kayma
MZ Eroğlu, G Karakuş, L Tamam
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):129-132
ÖZET
TAM METİN
9. TSSB ve iki uçlu bozukluk ek tanısı olan cinsel istismara uğramış ergenlerde farmakolojik tedavinin idaresi: Bir olgu serisi
G Celik, A Tahiroğlu, A Avcı
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):133-138
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. Foto-kromatik lensler ve gözlükler Depresyon için bir risk taşıyabilir
M Batur
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):139-139
TAM METİN
Derleme
11. Örnek büyüklüğü, güç kavramları ve örnek büyüklüğü hesaplaması
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(3):140-142
ÖZET
TAM METİN