Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2012; Cilt: 2; Sayı: 1
Araştırma
1. D tipi kişilik yapısının Türk hemodiyaliz hastalarında ön psikometrik değerlendirilmesi
A Alçelik, O Yıldırım, F Canan, M Eroğlu, G Aktaş, H Şavlı
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):1-5
ÖZET
TAM METİN
2. Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi
S Kesebir, H Yacı, AG Gençer, M Bilici
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):6-11
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Altın çilek (Physalis peruviana L.) bitkisel preparatının indüklediği manik atak olgusu
Ö Yanartaş, Y Yılmaz, MB Baykaran, İ Sayğılı, SB Zincir
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):12-14
ÖZET
TAM METİN
4. Essitalopramın sebep olduğu öprolaktinemik galaktore
SS Tesia, P Tesia, MR Gowda, S Preeti
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):15-16
ÖZET
TAM METİN
5. Periferik yüz felci geçirmiş olan bir hastada kısa süreli kortikosteroid kullanımı sonrasında ortaya çıkan karma mani atağı: Bir olgu sunumu
H Balıbey, H Yaşar, H Tekeli
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):17-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Ortadoğu?da psikopatoloji ve depresyon
K Sayar, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):21-27
ÖZET
TAM METİN
7. Uykusuzluk ve majör depresif bozukluk arasındaki bağlantı: Bir tavuk ve yumurta durumu mudur?
M Gulec, H Ozcan, E Oral, Y Selvi, A Aydin
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):28-33
ÖZET
TAM METİN
8. Kişilik bozukluklarında ilaç tedavisi
DG Öyekçin, D Yıldız
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1):34-46
ÖZET
TAM METİN