Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2011; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. İki uçlu bozuklukta depresif dönemin tedavisi sırasında plazma nitrik oksit düzeyi ve arginaz aktivitesindeki değişiklikler
NÖ Ceylan, İG Çimenci, A Kılınçaslan, F Bülbül, HA Savaş.
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Majör depresyon hastalarında psikiyatrik ekhastalık
ŞV Buturak, AD Başterzi, A Yazıcı, K Yazıcı, ŞT Acar
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):7-13
ÖZET
TAM METİN
3. İki uçlu bozukluk ve major depresif bozuklukta lipid peroksidasyon ve serum antioksidan enzim aktiviteleri
M Can, B Güven, L Atik, N Konuk
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):14-18
ÖZET
TAM METİN
4. KOMT gen polimorfizmi ile major depresyon tedavi sonuçları arasındak ilişki bulunmaması
S Selek, MC Kaya, ME Erdal, M Bulut, ME Özen, M Yumru, Ö Barlas, A Kalenderoglu, H Herken
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):19-24
ÖZET
TAM METİN
5. İki uçlu bozuklukta migren ekhastalığı
AO İbiloğlu, A Çayköylü
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):25-33
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocuk ve ergenlerde depresyonun ilaçla tedavisi: Bir gözden geçirme
MD Tutkunkardaş, A Kılınçaslan
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):34-45
ÖZET
TAM METİN
7. Neyin peşindeyiz? Kutsal p değerinin mi (istatistiksel önemlilik) yoksa klinik önemliliğin mi?
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2011; 1(1):46-48
ÖZET
TAM METİN