Dergi Ara >>
Editörden
1. Cannabis sativa'nın güzel yüzü: cannabidiol
C Evren, G Umut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):283-288
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu olan hastalarda dinamik tiyol/disülfid homeostazının incelenmesi
EK Sahin, G Turan, S Neselioğlu, SS Can, MI Atagun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):289-294
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni hastalarında ikinci ve dördüncü parmak uzunluğu oranının (2D:4D) incelenmesi
F Kilic, U Isik, A Demirdas, F Ayaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):295-301
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencilerinde sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı ilişkisi
H Aygar, S Goktas, SA Zencirci, M Alaiye, MF Onsuz, S Metintas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):302-308
ÖZET
TAM METİN
5. İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliği
C Guler, A Gurkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):309-319
ÖZET
TAM METİN
6. Alkol/madde bağımlılığı olan hastaların aile üyelerinde dayanıklılık, yaşam kalitesi ve depresyonun değerlendirilmesi
G Senormanci, E Esmen, C Turan, O Senormanci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):320-327
ÖZET
TAM METİN
7. Bipolar bozukluk ve depresif bozukluğu olan ergenlerde nötrofil-, platelet- ve monosit-lenfosit oranlarının incelenmesi
MB Usta, A Aral, A Bpzkurt, B Sahin, K Karabekiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):328-333
ÖZET
TAM METİN
8. Dissosiyatif yaşantıların şiddeti ve duygusal düzensizliğin çocukluk çağı travması ile internet bağımlılığı semptom şiddeti arasındaki ilişkide aracı rolü
C Evren, B Evren, E Dalbudak, M Topcu, N Kutlu, JD Elhai
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):334-344
ÖZET
TAM METİN
9. Beden Saygısı Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
ES Sevi Tok, Z Gedik
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):345-351
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Çocuklarda nadir görülen soliter rektal ülser nedeni olarak psikiyatrik bozukluklarla ilişkili dijital rektal stimülasyon: Bir olgu serisi
FH Cetin, HH Emiroğlu, S Calışır, S Turkoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):352-354
ÖZET
TAM METİN
11. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Coffin-Siris sendromu birlikteliği olan bir hastada ARID1B gen mutasyonu
NS Gulcu, A Karayagmurlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):355-358
ÖZET
TAM METİN
12. Duchenne müskuler distrofisi olgularında psikiyatrik eştanılar: Olgu serisi
U Ozer, AE Tufan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):359-364
ÖZET
TAM METİN
13. Bir Parkinson Hastasında patolojik kumar oynama ve sodyum valproat cevabı
Y Degirmenci, H Kececi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):365-367
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Metilfenidat ve indometasine bağlı görsel varsanı: Olgu sunumu
KU Yazici, IP Yazici
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(4):368-370
TAM METİN