Dergi Ara >>
Editörden
1. "Bağımlılık bileşeninin modeli" nin gelişimi ve davranışsal bağımlılıkların kavramsallaştırılmasında doğrulayıcı bir yaklaşımın gerekliliği
MD Griffiths
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):179-184
TAM METİN
Araştırma
2. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan ergenlerde İnternet kullanımının saldırganlık ile ilişkisi
SBİİ Izmir, M Ipci, ES Ercan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):185-193
ÖZET
TAM METİN
3. Obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda yaşam kalitesi ile klinik ve demografik özellikler arasındaki ilişki: İçgörü ve intiharın etkisi
AE Ekinci, O Ekinci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):194-202
ÖZET
TAM METİN
4. Bipolar bozukluk tanılı hastaların yüksek riskli çocuklarında anterior singulat korteks bağlantı sorunları: Bir DTI ön-çalışması
M Besenek, İT Yilmaz, H Guleryuz, SA Guney, Nİ Emiroglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):203-213
ÖZET
TAM METİN
5. Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği ve Kendini-Nesneleştirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
T Yilmaz, Ö Bozo
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):214-226
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencilerinde internet oyun oynama bozukluğu şiddetinin kaygı, depresyon, aleksitimi ve saldırganlık belirtileri ile ilişkisi
C Evren, B Evren, E Dalbudak, M Topcu, N Kutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):227-235
ÖZET
TAM METİN
7. Evli bireylerde bağışlama ve tekrarlayıcı düşünme düzeyinin ruh sağlığı ve evlilik uyumu üzerindeki yordayıcı rolü
IG Gumus, ST Kislak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):236-245
ÖZET
TAM METİN
8. Klinik Olmayan Örneklemde Psikolojik Belirtisellik Açısından Ailenin Önemi: Duygu Dışavurumu ve Anneden Algılanan Kontrol
D Cap, İ Dag
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):246-258
ÖZET
TAM METİN
9. Umutsuzluk ve algılanan stres: Bilişsel esneklik ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün aracı rolü
AS Demirtas, B Yildiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):259-267
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Bir Olgu Bağlamında Beckwith Wiedemann Sendromu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Birlikteliği
A Alnak, DB Ozdemirci, M Coskun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):268-270
ÖZET
TAM METİN
11. Bir şizofreni hastasında işitsel varsanıların klonidin ile başarılı tedavisi
MH Aksu, Z Arikan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):271-274
ÖZET
TAM METİN
12. Klozapin kullanımına bağlı miyokardit gelişen bir olguda klozapinin yeniden kullanımı
B Koparal, M Kucukkarapinar, İE Ertek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):275-278
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Nadir görülen bir trichotillomania türü: rinotilleksomania
D Sonmez, Ç Hocaoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):279-280
TAM METİN
14. Feniramin bağımlılığı: Bir olgu sunumu
ŞK Sahin, A Gumuslu, D Kaya, G Elboga, A Altindag
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2019; 32(3):281-282
TAM METİN